W roku 2024, kierowcy w Polsce będą musieli uważać ponieważ wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. Wysokość kary będzie uzależniona  tak jak zawsze od minimalnej krajowej, która od 01.012024 roku wynosić będzie 4242 zł brutto a od 01.07.2024r będzie to 4300 zł brutto.. W związku z tym, również wysokość kary za brak OC w 2024 roku będzie różna – w zależności od okresu, w którym wystąpił brak polisy.

Bez zmian pozostają zasady nakładania kar i na największe z nich muszą przygotować się właściciele samochodów ciężarowych. Brak ubezpieczenia na taki samochód skutkować będzie karą od 2550 zł do aż 12 900 zł jeżeli przerwa w ubezpieczeniu będzie dłuższa niż 14 dni. Niewiele niższą karę zapłacą kierowcy najpopularniejszych pojazdów, czyli osobowych. W 2023 roku maksymalny wymiar kary wynosił 7200 zł . Szczegóły wysokości kar znajdują się w tabeli poniżej.

Brak OC do 3 dni Brak OC od 4 do 14 dni Brak OC powyżej 14 dni
od 1 stycznia 2024r od 1 lipca 2024 od 1 stycznia 2024r od 1 lipca 2024 od 1 stycznia 2024r od 1 lipca 2024
samochód osobowy 1 700 zł 1 720 zł 4 240 zł 4 300 zł 8 480 zł 8 600 zł
samochód ciężarowy 2 550zł 2 580 zł 6 360 zł 6 450 zł 12 730 zł 12 900 zł
inne pojazdy 280 zł 290 zł 710 zł 720 zł 1 410 zł 1 430 zł