Ubezpieczenia OC AC NWNa początku roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( www.UFG.pl ) podał wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czyli OC.

Kary za brak OC na 2017 rok oczywiście wzrosły i wynoszą odpowiednio:

OKRES BEZ OC GRADACJA OPŁATY/ROK SAMOCHÓD OSOBOWY SAMOCHODY CIĘŻAROWE POZOSTAŁE POJAZDY
powyżej 14 dni 100 % 4000 zł 6000 zł 670 zł
od 3 do 14 dni 50 % 2000 zł 3000 zł 330 zł
poniżej 3 dni 20 % 800 zł 1200 zł 130 zł

Jak ustalana jest kara za brak OC w 2017 roku:

Wysokość sankcji za brak OC jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Podstawowa kara za brak OC w przypadku pojazdu osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia a dla ciężarówek trzykrotność. Jeżeli polisa nie była opłacona tylko przez kilka dni to kara jest niższa.

Odsetek nieubezpieczonych w poszczególnych krajach:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na swych stronach informuje że coraz skuteczniej wykrywa kierowców którzy nie płacą OC. Aktualnie szacuje się że po Polskich drogach może być ok 90-100 tyś pojazdów bez polisy co stanowi ok 0,4-0,5% pojazdów a w latach ubiegłych było ich ok 200 tyś. W 2016 roku obniżyli szacunki dotyczące liczby nieubezpieczonych pojazdów i na chwilę obecną jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Według danych za rok 2014 najwięcej pojazdów bez OC jeździło w Bułgarii (18,1%), Turcji (15,4%), na Ukrainie (7,9%) i Rumunii (5,7%) najmniej zaś w Niemczech (0,1%), Holandii i Szwecji (po 0,7%) oraz Dani (0,8%). Polska w tym rankingu zajęła 5 miejsce z 0,9% udziałem pojazdów bez ubezpieczenia OC.

Przypominamy że właściciel pojazdu musi wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w Polsce co reguluje stosowna ustawa.