Ubezpieczenia OC AC NWBrak obowiązkowego ubezpieczenia OC może nieść za sobą bardzo przykre konsekwencję finansowe. Jeżeli spowodujemy wypadek bądź kolizje będziemy musieli zapłacić za naprawienie szkody z własnej kieszeni i nie chodzi tutaj tylko o szkody na mieniu ale i również na osobach. Przypominamy iż ubezpieczenie OC musi wykupić każdy posiadacz:

  • samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego, specjalnego itp
  • autobusu
  • motocykla, motoroweru
  • ciągnika rolniczego

Jak każdego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( www.UFG.pl ) opublikował aktualną wysokość kar za brak OC. Ich wysokość oraz tryb nakładania i dochodzenia regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Wysokość opłat karnych za brak OC w 2018 rok wzrosły i wynoszą aktualnie:

GRADACJA OPŁATY SAMOCHODY OSOBOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE, AUTOBUSY POZOSTAŁE POJAZDY OC ROLNIKÓW
100 % 4 200 zł 6300 zł 700 zł 210 zł
50 % 2 100 zł 3 150 zł 350 zł  210 zł
20 % 840 zł 1 260 zł 140 zł  210 zł

Gradacja opłaty to nic innego jak okres bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w danym roku kalendarzowym i ustalona jest następująco:

  • powyżej 14 dni – 100 %
  • od 4 do 14 dni – 50 %
  • do 3 dni – 20 %

W przypadku opłaty za brak ubezpieczenia OC wpłatę należy dokonać na rachunek CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.  nr konta: 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 w tytule podając numer sprawy UFG lub pojazd marki … nr rej …, opłata za rok …

W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy bardzo ważne jest aby wykupić polisę OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.