Służba Celna Urząd Celny w GdyniZe względu na problemy techniczne związane z wprowadzeniem nowego Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z Unii Europejskiej i Budżetem ZEFIR 2 przyjmowanie gotówki w Kasie Oddziału jest w chwili obecnej znacznie utrudnione. W związku z powyższym Urząd Celny w Gdyni prosi o rozważenie możliwości dokonywania płatności w formie przelewu na konto Izby Celnej w Krakowie:

NBP O/Kraków 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000