Liczba zarejestrowanych samochodów i pojazdów w PolsceNiestety dróg ekspresowych i autostrad jest jak na lekarstwo za to z roku na rok na naszych drogach widać coraz więcej pojazdów. Statystyki nie kłamią i obrazują jak duża ilość pojazdów przybywa. W roku 2011 przybyło ponad milion zarejestrowanych pojazdów w stosunku do roku 2010! Z kolei w roku 2012 liczba zwiększyła się o niecałe 700 tyś w porównaniu z rokiem 2011. Na poniższej tabeli przedstawiono liczbę zarejestrowanych pojazdów z uwzględnieniem ich rodzaju

Liczba zarejestrowanych  samochodów i  innych pojazdów w Polsce w latach 2004 – 2012 z podziałem na rodzaj pojazdu liczone tysiącach sztuk.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
samochody osobowe 11 975 12 339 13 384 14 589 16 080 16 495 17 240 18 125 18 744
samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze 2 392 2 305 2 393 2 521 2 710 2 797 2 982 3 131 3 178
autobusy 83 80 84 88 92 95 97 100 100
motocykle 836 754 784 825 909 975 1 013 1 069 1 107
inne 1 415 1 338 1 390 1 450 1 546 1 663 1 707 1 764 1 746
razem 16 701 16 816 18 035 19 472 21 337 22 025 23 037 24 189 24 876

Liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce w latach 2004 – 2012 z podziałem na rodzaj pojazdu wyrażone w procentach.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
samochody osobowe 71,7 % 73,4 % 74,2 % 74,9 % 75,4 % 74,9 % 74,8 % 74,9 % 75,4 %
samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze 14,4 13,7 % 13,3 % 12,9 % 12,7 % 12,7 % 12,9 % 23,9 % 12,8 %
autobusy 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %
motocykle 5,0 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,5 %
inne 8,5 % 8,0 % 7,7 % 7,4 % 7,2 % 7,6 % 7,4 % 7,3 % 7,0 %
razem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 
 Źródło: PZPM