Polskimi ulicami jeździ coraz więcej pojazdów, widać to gołym okiem ale ile ich tak naprawdę jest i jak się to ma do lat ubiegłych ? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego opublikował raport dotyczący ilości zarejestrowanych pojazdów w Polsce począwszy od 1990 do 2016 roku. Raport został podzielony na pięć kategorii: samochody osobowe, samochody ciężarowe i ciągniki drogowe, autobusy, motocykle oraz inne pojazdy.

Liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce – analiza

Analizując dane można zaobserwować, iż nieustannie z roku na rok przybywa ok 500 tyś zarejestrowanych samochodów osobowych. W roku 1990 było ich ponad 5 milionów a po 26 latach już blisko 22 miliony. Liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych w tym ciągników drogowych również rośnie jednak nie w takim tępię. Według specjalistów z PZPM przybyło ich trochę ponad 2 miliony. Podobnie wygląda sytuacja z autobusami, również zanotowano wzrost chodź tylko o 21 tys sztuk. Ciekawie sytuacja wygląda pod względem zarejestrowanych motocykli ponieważ w 2016 roku było ich tyle samo co w roku 1990. Jak można zauważyć w poniższej tabeli od 2003 roku zestawienie podzielono kategorie motocykli na dodatkową podkategorie motorowery. Liczba zarejestrowanych pojazdów uplasowanych w kategorii inne zwiększyła się o 628 tys szt. Całkowita liczba zarejestrowanych pojazdów w roku 1990 wynosiła 9 milionów 41 tysięcy zaś w roku 2016 – 28 milionów 601 tysięcy co dało ostatecznie wzrost o ponad 19 i pół miliona sztuk.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych pojazdów. Liczby w niej zawarte są wyrażone w tys. szt.

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
sam. osob. 5 261  7 517 9 991  10 503  11 029 11 244 11 975 12 339 13 384  14 589
sam. cięż.  1 045  1 354  1 879  1 979  2 163  2 313  2 392  2 305  2 393  2 521
autobusy  92  85  82  82  83  83  83  80  84  88
motocykle  1 356  929  803  803  869  845  836  754  784  825
inne  1 287  1 301  1 351  1 357  1 381  1 414  1 415  1 338  1 390  1 450
razem  9 041  11 186  14 106  14724  15 525  15 899  16 701  16 816  18 035  19 472
motorowery  b.d. b.d.  b.d.  b.d. b.d.  400  310  338  406  525

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
sam. osob.  16 080 16 495 17 240 18 125 18 744 19 389 20 004 20 723  21 675
sam. cięż.  2 710  2 797  2 982  3 131  3 178  3 242  3 341  3 429  3 542
autobusy  92  95  97  100  100  103  106  110  113
motocykle  909  975  1 013  1 069  1 107  1 153  1 190  1 272  1 356
inne  1 546  1663  1 706  1 764  1 746  1 796  1 832  1 875  1 915
razem  21 337  22 025  23 037  24 189  24 876  25 684  26 472  27 409  28 601
motorowery  698  834  922  1 033  1 100  1 163  1 217  1 259  1 292

Wykres obrazujący liczbę zarejestrowanych pojazdów:

Liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce w latach 1990 - 2016

Liczba zarejestrowanych pojazdów – wykres procentowy

Warto również przyjrzeć się danym w postaci procentowej. W 1990 roku 58,2 % pojazdów zarejestrowanych to były samochody osobowe, 11,6% ciężarowe, 15% motocykle, 14,2% pojazdy sklasyfikowane jako inne a odsetek autobusów był na poziomie 1%. Struktura procentowa w roku 2016 kształtowała się następująco:

  • samochody osobowe 75,8%
  • samochody ciężarowe 12,4%
  • inne 6,7%
  • motocykle 4,7%
  • autobusy 0,4%
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
sam. osob. 58,2% 67,2% 70,8% 71,3% 71,0% 70,7% 71,7% 73,4% 74,2% 74,9%
sam. cież. 11,6% 12,1% 13,3% 13,4% 13,9% 14,5% 14,3% 13,3% 13,3% 12,9%
autobusy 1% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%
motocykle 15,0% 8,3% 5,7% 5,5% 5,6% 5,3% 5,0% 4,5% 4,3% 4,2%
inne 14,2% 11,6% 9,6% 9,2% 8,9% 8,9% 8,5% 8,0% 7,7% 1 7,4%
razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
sam. osob. 75,4% 74,9% 74,8% 74,9% 75,4% 75,5% 75,6% 75,6% 75,8%
sam. cięż. 12,7% 12,7% 12,9% 12,9% 12,8% 12,6% 12,6% 12,5% 12,4%
autobusy 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
motocykle 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7%
inne 7,2% 7,6% 7,4% 7,3% 7,0% 7,0% 6,9% 6,8% 6,7%
razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce w procentach

Źródło danych: PZPM