Z nowym rokiem zmieniają się przepisy odnośnie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu. Dotychczasowe przepisy które obowiązywały od 01.01.2020r i zakładały kary od 200 zł do 1000 zł za nie zgłoszenie zbycia, nabycia bądź rejestracji pojazdu przestały obowiązywać z dniem 31.12.2023 roku. Właściciele pojazdów zakupionych od 01.01.2024 roku już nie będą mogli zgłaszać nabycia pojazdu ponieważ wszedł w życie obowiązek ich rejestracji ale to nie koniec zmian.

Kara za nie zarejestrowanie pojazdu w terminie osoba prywatna

Od nowego roku ustawa rozgranicza osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa trudzące się sprzedażą pojazdów. Ci pierwsi mają 30 dni na rejestrację pojazdu od momentu zakupu jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce bądź licząc od momentu sprowadzenia pojazdu do Polski. Jeżeli nie zdążymy w terminie czeka nas kara uzależniona od długości spóźnienia. Jeżeli w ciągu 30 do 90 dni nie zarejestrujemy pojazdu czeka nas kara w wysokości 500 zł jeżeli zaś spóźnimy się co najmniej 90 dni to kara wynosić będzie 1000 zł.

Kara za nie zgłoszenie zbycia pojazdu osoba prywatna

Nie inaczej jest w przypadku obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu. Na to również jest 30 dni a jeżeli termin ten zostanie przekroczony to kara wynosi 250 zł już bez rozgraniczania o ile przekroczony został termin. Warto zaznaczyć fakt że zgłoszenie zbycia pojazdu będzie można zgłaszać teraz do najbliższego Wydziału Komunikacji względem miejsca zamieszkania.

Kara za nie zarejestrowanie pojazdu w terminie dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy lub podmioty gospodarcze (spółki) prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie obrotu pojazdami mają wydłużone terminy ze względu na to że pojazdy są ich „towarem handlowym”. W związku z czym dealerzy samochodów mają 90 dni na zarejestrowanie pojazdu od momentu sprowadzenia pojazdu do polski bądź zakupu pojazdu już zarejestrowanego w kraju. Wysokość kar za nie zarejestrowanie pojazdu w terminie dla przedsiębiorcy wynosi 1000 zł jeżeli spóźnienie wyniosło od 90 do 180 dni i 2000 zł jeżeli spóźnienie wyniosło co najmniej 180 dni. Nie do końca jest jasne jak wydziały komunikacji będą interpretowały aktualne przepisy. Pozostaje pytanie co w przypadku sprzedaży pojazdu przed jego zarejestrowaniem.Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się że Wydział Komunikacji w Gdyni nie będzie karał za sprzedaż pojazdu bez rejestracji ale jest to wersja nieoficjalna poza tym nie wiadomo jak do tej kwestii będą podchodziły pozostałe wydziały komunikacji.

Kara za nie zgłoszenie zbycia w terminie – przedsiębiorcy

Kara za nie zgłoszenie zbycia w przypadku przedsiębiorców wygląda identycznie jak dla osób prywatnych a więc mają oni 30 dni na zgłoszenie a jeżeli nie wywiążą się z tego terminu to muszą się liczyć z karą w wysokości 250 zł.

Podsumowanie

Jest to początek roku i też początek obowiązywania nowych przepisów. Nie jest on jasno sprecyzowany albo i jest ale niesie za sobą spore wątpliwości w związku z czym należy się spodziewać wydania interpretacji w tej sprawie o czym na pewno będziemy informować.