opłata recyklingowa od 2016 r. zniesionaO tym że opłata recyklingowa zostanie zniesiona z dniem 1 stycznia 2016 roku wiadomo było od dawna i chodź ciężko w to uwierzyć to już niedługo stanie się faktem. Dostajemy mnóstwo pytań o to w jaki sposób Wydziały Komunikacji będą realizowały ustawę, jak nie płacić opłaty recyklingowej. Otóż wbrew powszechnej opinii nie wystarczy udać się do Wydziału Komunikacji po 1 stycznia 2016 roku aby nie płacić recyklingu ponieważ ustawa mówi jasno że za dzień wprowadzenia na terytorium kraju uznaje się:

  1. wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi – w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju;
  2. dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu;
  3. wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia;

Bardzo ważne jest to że jeżeli wprowadzenie na terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach za dzień wprowadzeniu uważa się dzień najwcześniejszy a ciężar udowodnienia spoczywa na wprowadzającym pojazd. W praktyce oznacza to iż aby nie płacić recyklingu pojazd musi zostać kupiony nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku – data na fakturze / umowie kupna sprzedaży. Jeżeli umowa (faktura) została zawarta jeszcze w 2015r. można oczywiście dowieść że pojazd został sprowadzony po 1 stycznia 2016 roku przedstawiając np fakturę za transport do Polski.