Dyrektor tut. Izby uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej –  dzień 16.06.2017r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla Izby oraz podległych jej jednostek.

Jednocześnie informuję, że 24.06.2017r. (sobota) jest normalnym dniem pracy.

Z związku z powyższym uprzejmie informujemy iż biuro INTRASAD w Gdyni również będzie nieczynne.