W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) z dnia 27-04-2016r oraz rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, firma Intrasad jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych i deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Intrasad dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

  • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
  • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
  • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
  • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Jednocześnie informujemy:

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i odbiorcą Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń i rejestracji pojazdów Intrasad. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutnicza 17, 81-061 Gdynia.

II. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • przekazywania informacji o aktualnej ofercie handlowej
  • przekazywanie informacji o promocjach
  • profilowania Państwa danych dla kierowania dedykowanych ofert handlowych
  • innych działań marketingowych dotyczących usług świadczących przez firmę Intrasad
  • realizacji zleceń/zamówień produktów czy też usług

III. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

IV. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

VI. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

VII. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: biuro@rejestrujemypojazdy.pl.

VIII. Podanie powyższy danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z Państwem kontaktów handlowych oraz przekazywanie Państwu informacji o ofertach, promocjach Biura Tłumaczeń i rejestracji pojazdów Intrasad z siedzibą w Gdyni.

Polityka prywatności, poufności oraz informacje o ciasteczkach

1. Strona www.rejestrujemypojazdy.pl zbiera tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
2. Informacje zawarte w plikach cookie służą do lepszego dopasowania strony do preferencji użytkowników.
3. Zbierane informacje służą do generowania statystyk odwiedzin.
4. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć w przeglądarce internetowej.
5. Administratorem i zarządcą strony oraz danych jest firma INTRASAD z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 17

Warunki korzystania z serwisu

Wszystkie artykuły, teksty, opisy, fotografie bądź inne elementy wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim i ich kopiowanie w całości lub części jest zabronione.