W pierwszej kolejności wyjaśnijmy kiedy samochód lub inny pojazd staje się zabytkiem:Rejestracja samochodów i innych pojazdów jako zabytek

  • po pierwsze musi mieć co najmniej 25 lat
  • po drugie musi być nieprodukowany (w modelu) od 15 lat
  • po trzecie musi posiadać minimum 75%  oryginalnych części (w tym główne podzespoły)

Procedurę rejestracji pojazdu należy rozpocząć od wizyty u wojewódzkiego konserwatora zabytków, który dokona oceny i wpisu do rejestru zabytków. Ocena dokonywana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy od spraw techniki samochodowej czyli eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych. Rzeczoznawca powinien sporządzić białą kartę, którą musimy dostarczyć konserwatorowi zabytków przed wpisem do rejestru zabytków. Niestety za całą procedurę będziemy musieli ponieść kilkuset złotowy koszt. Jak już uporamy się z dokumentacją u konserwatora zabytków, następnym krokiem będzie wykonanie badania technicznego w okręgowej stacji diagnostycznej. Po wykonanym badaniu technicznym musimy udać się do wydziału komunikacji, oczywiście do tego, którego należymy według adresu zameldowania w celu zarejestrowania na żółte tablice.

Co zyskamy otrzymując żółte tablice:

  • bezterminową rejestrację i brak obowiązkowych przeglądów technicznych
  • ochronę samochodu przez organy państwowe – czyli dopłaty otrzymywane od państwa na konserwację naszego zabytku.

Jakie są wady zarejestrowania samochodu na żółte tablice:

  • problem z opuszczeniem kraju bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • nie możemy w żaden sposób modyfikować, wszelkie tuningi, wymiana silnika odpadają
  • jesteśmy zobowiązani pod rygorem grzywny a nawet pozbawienia wolności dbać o taki samochód

Procedura rejestracji pojazdu jako zabytek jest bardzo czasochłonna dlatego też przypominamy że możemy wyręczyć Państwa i kompleksowo zarejestrować pojazd. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo na tej stronie.