Sprowadzamy coraz więcej samochodów osobowychNajnowszy raport opublikowany przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego potwierdza tendencje wzrostową. Z roku na rok sprowadzamy do Polski coraz więcej używanych samochodów osobowych. Największy wzrost sprowadzonych pojazdów miał miejsce w styczniu i lutym ubiegłego roku gdzie sprowadziliśmy ponad 19% więcej samochodów niż w analogicznym okresie roku 2013. W marcu 2014 również miał miejsce spory bo aż 12 % wzrost importu pojazdów używanych. W kolejnych miesiącach tendencja wzrostowa się utrzymała jednak nie była już tak wyraźna aż do listopada w którym rozpoczęły się spadki. Grudzień 2014 to już wyraźne zahamowanie importu i mimo iż sprowadzonych zostało ok 100 pojazdów więcej niż w roku 2012 to porównując do roku 2014 było ich mniej o 10,6%. Poniższa tabela wyraźnie obrazuje tendencję importu samochodów osobowych do Polski w latach 2012 – 2014.

STY LUTY MAR KWI MAJ CZER LIP SIER WRZE PAŹ LIST GRU RAZEM
2012 43741 46225 63963 55715 59358 54482 60414 60734 60418 61076 51958 39308 657392
2013  48121 50107 61089 61089 65494 63600 65676 63487 65870 67076  54996 45087 711865
2014  57604 59808 68646 65055 66713 65321 68317 65182 68100 69012  54779 40326 748863
2014/2013  19,7% 19,4% 12,1% 6,5% 1,9% 2,7% 4,0% 2,7% 3,4% 2,9%  -0,4% -10,6% 5,2%