Niemcy to zdecydowanie najpopularniejszy kraj z którego Polacy importują samochody. Procedura rejestracji samochodu z Niemiec różni się od rejestracji pojazdów krajowych. Bardzo łatwo można pogubić się w gąszczu wymaganych dokumentów a biorąc pod uwagę, że pojazd został sprowadzony i wszystkie dokumenty są w języku niemieckim nie trudno o pomyłkę. Aby zarejestrować samochód lub też inny pojazd sprowadzony z Niemiec potrzebujemy poniższe dokumenty:

 1. dowód rejestracyjny niemiecki (mały brief)
 2. niemiecka karta pojazdu (duży brief)
 3. umowa kupna sprzedaży pojazdu, rachunek bądź faktura
 4. potwierdzenie zapłacenia akcyzy od pojazdy sprowadzonego
 5. tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego
 6. badanie techniczne wykonane w Polsce

Spis Treści:

 1. Badanie techniczne pojazdu sprowadzonego z Niemiec
 2. Tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego
 3. Umowa kupna sprzedaży, lub niemiecka faktura bądź rachunek zakupu pojazdu
 4. Dowód rejestracyjny niemiecki – wzór
 5. Dowód rejestracyjny niemiecki – opis i tłumaczenie
 6. Niemiecka karta pojazdu – tłumaczenie i opis rubryk
 7. Akcyza za samochód sprowadzony z Niemiec
 8. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec

1. Badanie techniczne pojazdu sprowadzonego z Niemiec

Jeżeli samochód ma ważne badanie techniczne wykonane w Niemczech to będzie ono honorowane w Polsce jednak nie zawsze będzie to dla nas korzystne. W niemieckich dokumentach brakuje bowiem kilku danych, które będą potrzebne do zarejestrowania pojazdu w Polsce dlatego, też jeżeli zdecydujemy się na przepisanie badania będziemy i tak zmuszeni do odwiedzenia stacji diagnostycznej w celu uzupełnienia danych – koszt to 60 zł (cennik badania technicznego). Uprawniony diagnosta określi nam m.in.:

 • rok produkcji pojazdu
 • podrodzaj pojazdu (sedan, hatchback, kombi itp)
 • nacisk na osie

Badanie techniczne okresowe kosztuje 99 zł jednak nie polega tylko na odczycie danych pojazdu ale na jego dokładnym sprawdzeniu i co istotne będzie ważne przez rok. O ile przegląd w Niemczech został zrobiony nie dawno o tyle warto go przepisać jednak w innym przypadku dopłata 39 zł do badania okresowego będzie korzystniejsza.

2. Tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego

Wykonanie tłumaczeń przysięgłych z języka niemieckiego można zlecić u nas.

3. Umowa kupna sprzedaży, lub niemiecka faktura bądź rachunek zakupu pojazdu

Jeżeli pojazd kupujemy od osoby prywatnej można sporządzić polsko niemiecką umowę kupna sprzedaży pojazdu (KAUFVERTRAG) . Dwu języcznej umowy nie będziemy musieli tłumaczyć. Jeśli natomiast kupimy pojazd z niemieckiego salonu i otrzymamy fakturę będziemy zmuszeni ją przetłumaczyć na język polski.

Wzór polsko niemieckiej umowy kupna sprzedaży.

4.  Dowód rejestracyjny niemiecki – wzór

Niemiecki dowód rejestracyjny jest bardzo ważnym dokumentem i bez niego nie zarejestrujemy pojazdu. Bardzo ważne jest aby sprawdzić dane w nim zawarte z umową bądź fakturą. Szczególną uwagę należy zwrócić czy zgadza się:

 • marka i model pojazdu
 • numer VIN
 • data pierwszej rejestracji

5.  Dowód rejestracyjny niemiecki – opis i tłumaczenie

dowód rejestracyjny niemiecki część I

Nowy niemiecki dowód rejestracyjny – część I awers

Zaświadczenie dopuszczenia do ruchu cześć I (dowód rejestracyjny) NUMER: XX-X-X-XXX/XX-XXXXX Wspólnota Europejska D Republika Federalna Niemiec

A. numer rejestracyjny pojazdu C1.1 nazwisko lub nazwa firmy C1.2 imiona właściciela pojazdu
C1.3 Adres właściciela pojazdu Kolejne badanie techniczne C4 Posiadanie niniejszego zaświadczenia nie dowodzi o prawie własności
2.2: kod do D.2 z cyfrą kontrolna: J. klasa pojazdu (4) rodzaj nadwozia
E numer identyfikacyjny pojazdu (3) kod do numeru identyfikacyjnego X D.1 marka
D.2 typ wariant wersja
D.3 określenie sprzedażowe (2) skrót producenta (5) opis klasy pojazdu i nadwozia samochód
V.9 dla świadectwa homologacji miarodajna klasa emisji spalin (14) określenie narodowej klasy emisji spalin
P.3 rodzaj paliwa napędowego (10) kod do P.3 (14.1) kod do  lub
P.1 pojemność skokowa w cm3 L. liczba osi (9) liczba osi napędowych
P.2 moc nominalna w KW P.4 prędkość obrotowa T. prędkość maksymalna w km/h
(18) długość w mm (19) szerokość w mm (20) wysokość w mm
G. ciężar własny w kg (12) pojemność zbiornika w m3 (13) nacisk poprzeczny na sprzęg holowniczy
Q. jednostkowe obciążenie mocy V.7 CO2 (w g/km) F.1 technicznie dopuszczalna masa całkowita kg
F.2 dopuszczalna masa całkowita 7.1 dopuszczalny nacisk na osie 8.1 dopuszczalny nacisk na osie
U.1 hałas podczas postoju U.2 liczba obrotów na min-1 U.3 hałas podczas jazdy
O.1 masa przyczepy z hamulcami O.2 masa przyczepy bez hamulców w kg S.1 miejsca siedzące wraz z kierowcą
S.2 miejsca stojące (15.1) opis ogumienia oś 1 (15.2) opis ogumienia oś 2
(15.3) opis ogumienia oś 3 R. kolor pojazdu (11) kod do R 7
K. numer świadectwa homologacji (6) data do (17) adnotacja o homologacji A
(16) numer zaświadczenia do ruchu część II (21) inne uwagi: (22) uwagi i wyjątki:
dowód rejestracyjny niemiecki cześć I - 2

Nowy niemiecki dowód rejestracyjny – część I rewers

Strona 4

Miejsce na dalsze urzędowo dopuszczalne wpisy:

Termin kontroli technicznej: 

Strona 5 i 6

Należy przestrzegać!

Dane muszą być zgodne z rzeczywistymi relacjami. Zmiany należy zgłaszać zgodnie z obowiązującymi przepisami, we właściwym urzędzie dopuszczający pojazdy do ruchu.

W przypadku zbycia pojazdu należy wydać nabywcy za poświadczeniem odbioru zaświadczenie dopuszczenia do ruchu część I i część II, raport z badania technicznego i kontroli emisji spalin. Poświadczenie odbioru musi zawierać pełne nazwisko i adres nabywcy i powinno ono zastać przedłożone przez zbywającego bezzwłocznie w urzędzie dopuszczającym pojazdy do ruchu.

Zaniechanie obowiązku zgłoszenia (wymeldowania, przepisania w przypadku nabycia lub przeprowadzki do innego okręgu meldunkowego, zgłoszenia innych zmian) może zostać ukarane grzywną pieniężną oraz mieć dalsze inne skutki (podatek, ubezpieczenie, ew. wyrejestrowanie pojazdu).

[Wyjaśnienie symboli i numerów użytych w opisie na stronach 2 i 3]

Wskazówka do pola (15.1) do (15.3):

Ogumienie inne niż podano może zostać zamontowane w pojeździe w ramach obowiązującego dopuszczenia pojazdu do ruchu/świadectwa homologacji WE.

Dodatkowa ekspertyza i zmiana lub wydania nowego zaświadczenia dopuszczenia do ruchu część I nie są wymagane.

Zaświadczenie dopuszczenia do ruchu cześć I

Stary niemiecki dowód rejestracyjny:

stary dowód rejestracyjny niemiecki AWERS

Stary niemiecki dowód rejestracyjny niemiecki – awers

stary dowód rejestracyjny - REWERS

Stary niemiecki dowód rejestracyjny – rewers

6. Niemiecka karta pojazdu – tłumaczenie i opis rubryk

Dane zawarte w karcie pojazdu również należy sprawdzić z danymi na umowie bądź fakturze i niemieckim dowodzie rejestracyjnym. Numer karty pojazdu w niemieckim dokumencie znajduje się w jego środkowej części, po lewej stronie. W poniższym przykładzie numer karty pojazdu to 0495933.

dowód rejestracyjny niemiecki część II

Nowa niemiecka karta pojazdu (dowód rejestracyjny część II)

Wspólnota Europejska Republika Federalna Niemiec Zaświadczenie dopuszczenia do ruchu cześć II  (karta pojazdu) Nie przechowywać w pojeździe!

A. numer rejestracyjny pojazdu B. data pierwszej rejestracji pojazdu (1) ilość poprzednich właścicieli
C3.1 nazwisko lub nazwa firmy C6.1nazwisko rodowe C3.2 imiona
C3.3 adres C4c Posiadanie zaświadczenia nie dowodzi o prawie własności I. data, Urząd dopuszczający
D.1 marka pojazdu D.2 typ E12U wariant
wersja D.3 określenie sprzedażowe (2) producent-określenie skrótowe
(2.1) kod (2.2) kod do D.2 z cyfrą kontrolną E numer identyfikacyjny pojazdu
(3) kod do numeru identyfikacyjnego X J klasa pojazdu 4. rodzaj nadwozia
5. opis klasy pojazdu i nadwozia R kolor pojazdu (11) kod do R 7
P.1 pojemność skokowa w cm3 P.2 moc nominalna w KW P.4 znamionowa prędkość obrotowa
P.3 rodzaj paliwa lub źródło napędu 10. kod do P.3 K. numer świadectwa homologacji
6. data do K 17. adnotacja o homologacji A (23) miejsce na uwagi producenta

24. To zaświadczenie zostało wydane dla obok opisanego pojazdu przez (Urząd dopuszczający pojazdy wzgl. właściciela zezwolenia):
25. Dodatkowe uwagi urzędu rejestracyjnego:

 

Stara niemiecka karta pojazdu:

stary niemiecki dowód rejestracyjny

Stara niemiecka karta pojazdu – awers

Niemiecka karta pojazdu - druga strona

Stara niemiecka karta pojazdu – rewers

7. Akcyza za samochód sprowadzony z Niemiec

Sprowadzając samochód z Niemiec musimy opłacić podatek akcyzowy a jego wysokość jest uzależniona od wartości pojazdu oraz pojemności silnika. Aby to zrobić należy wypełnić deklarację AKCUS i wraz z oryginałami dokumentów oraz ich kopiami złożyć w Urzędzie Celnym Urzędzie Skarbowym  odpowiednim terytorialnie do rozliczania podatku akcyzowego względem miejsca zameldowania. Do 31 maja 2017 roku załatwiało się to w Urzędzie Celnym jednak ze względu na połączenie UC i US w Krajową Administrację Skarbową z dniem 1 czerwca 2017r to Urzędy Skarbowe przejęły te kompetencję. Bardzo ważne jest złożenie deklaracji w ciągu 14 dni a opłacenie akcyzy w ciągu 30 dni od daty przekroczenia granicy. Jeżeli tego nie zrobimy możemy otrzymać mandat.

Do obliczania wartości akcyzy bierze się kwotę z faktury bądź umowy kupna sprzedaży pojazdu. Oczywiście Urząd będzie weryfikował kwotę zakupu pojazdu według średniej wartości rynkowej na podstawie katalogu Info-Expert lub Euro Tax (zależne od Urzędu). O ile okaże się że kwota pokrywa się z średnią wartością pojazdu w Polsce bądź przepłaciliśmy zapłacimy akcyzę od tej wartości. Jeżeli okażę się że pojazd został kupiony taniej Urząd Skarbowy będzie chciał podwyższyć wartość co wiąże się z wyższym podatkiem akcyzowym.

Obecnie obowiązują dwie stawki podatku akcyzowego. Dla samochodu o pojemności silnika mniejszej niż 2000cm3 jest to 3,1% a powyżej 18,6% wartości pojazdu.

8. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec

Wykonujemy kompleksową usługę rejestracji pojazdu sprowadzonego z Niemiec. Zlecając rejestrację pojazdu naszej firmie nie trzeba stać w kolejka, głowić się w jaki sposób wypełnić szereg dokumentów i co ważne brać nie kiedy kilka dni urlopu. Załatwiamy wszelkie formalności związane z rejestracją samochodu z Niemiec tj:

Koszt usługi nie jest wysoki a zapewni Państwu  spokój i gwarancję, że wszelkie formalności będą prawidłowo wykonane. Jeżeli są Państwo zainteresowani  usługą kompleksowej rejestracji pojazdu prosimy o kontakt i dostarczenie powyższych dokumentów tj:

 • dowód rejestracyjny niemiecki
 • niemiecka karta pojazdu
 • umowa kupna sprzedaży bądź faktura zakupu
 • badanie techniczne przeprowadzone w Polsce lub uzupełnienie danych

Przypisy:

1 – VAT 24 (VAT 25) został zniesiony z dniem 1.01.2015 roku

2 – Opłata recyklingowa została zniesiona z dniem 1.01.2016 roku