II Urząd Skarbowy w Gdynirejestracja_samochodu_gdynia_wejherowo_gdansk_puck

ul. Hutnicza 25
81-061 Gdynia
 
Uprzejmie zawiadamiamy iż w związku z przeniesieniem obsługi podatników którzy nabyli samochód z terenu Unii Europejskiej od dnia 1 czerwca 2017 roku składanie deklaracji AKC-U i opłata akcyzy odbywa się w tym Urzędzie. W związku z powyższym informujemy iż siedziba naszej firmy aktualnie znajduje się przy II US w Gdyni – brązowy kontener biurowy na parkingu firmy Profmetkol.
 

Kontakt z 2 Urzędem Skarbowym w Gdyni

telefon: 58 663 48 00

telefon: 58 690 21 00

fax: 58 623  10 29II Urząd Skarbowy w Gdyni - budynek

email: us2209@pm.mofnet.gov.pl

 

Godziny otwarcia 2 Urzędu Skarbowego w Gdyni:

  • poniedziałek 8:00 – 18:00
  • wtorek 8:00 – 15:00
  • środa 8:00 – 15:00
  • czwartek 8:00 – 15:00
  • piątek 8:00 – 15:00

Godziny otwarcia kasy w 2 Urzędzie Skarbowym w Gdyni:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 13:00

środa 8:00 – 13:00

Od 1 stycznia 2016r II Urząd Skarbowy w Gdyni nie prowadzi obsługi kasowej. Wpłaty można dokonywać w Urzędach Pocztowych w Gdyni. Więcej informacji: w II Urzędzie Skarbowym w Gdyni zlikwidowano punkt kasowy . Od 1 stycznia 2022r opłaty skarbowe, podatki i inne wpłaty na konto Urzędów Skarbowych dokonywane w Urzędach Pocztowych podlegają prowizji zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

 

2 Urząd Skarbowy w Gdyni numer konta:

NBP O/O Gdańsk 51101011400165482221000000
podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

NBP O/O Gdańsk 98101011400165482222000000
podatki pośrednie, VAT, od gier

NBP O/O Gdańsk 48101011400165482223000000
podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, PPL, PPE, PPR, PPW

NBP O/O Gdańsk 42101011400165482227000000
pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: karta podatkowa, PCC, spadki i darowizny

NBP O/O Gdańsk 36101011400165482231000000

Dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej (m. in. mandaty KKS, grzywny, opłaty za kserokopie, wpłaty z tyt. przepadku świadczeń na rzecz Skarbu Państwa, wpłaty Komorników Sądowych za udzielone informacje)

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

73 1440 1026 6153 0410 0000 0065