Urząd Skarbowy w Sopocierejestracja_samochodu_gdynia_wejherowo_gdansk_puck

ul. 23 Marca 9/11
81-808 Sopot
 

Kontakt z Urzędem Skarbowym w Sopocie
telefon: 58 555 46 00
fax: 58 551 25 32
email: us2217@pm.mofnet.gov.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Sopocie:

  • poniedziałek 8:00 – 18:00
  • wtorek 8:00 – 15:00
  • środa 8:00 – 15:00
  • czwartek 8:00 – 15:00
  • piątek 8:00 – 15:00

 

Godziny otwarcia kasy w Urzędzie Skarbowym Sopot

  • poniedziałek 8:00 – 17:30
  • wtorek 8:00 – 15:00
  • środa 8:00 – 15:00
  • czwartek 8:00 – 15:00
  • piątek 8:00 – 15:00

Od 1 stycznia 2016 roku Urząd Skarbowy w Sopocie nie prowadzi obsługi kasowej.

 

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Sopot:

miasto Sopot

 

Urząd Skarbowy w Sopocie numery kont bankowych:

NBP  O/O Gdańsk

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT:
90 1010 1140 0143 6822 2100 0000

Podatek od towarów i usług VAT:
40 1010 1140 0143 6822 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT oraz PPL, PPE, PPR, PPW, PPD:
87 1010 1140 0143 6822 2300 0000

Karta podatkowa KP,  podatek od spadków i darowizn SD,
podatek od czynności cywilno-prawnych PCC:
81 1010 1140 0143 6822 2700 0000

Rachunek dochodów budżetowych m.in.
mandaty KKS, wpłaty z tyt. przepadku na rzecz Skarbu Państwa,
wpłaty Komorników Sądowych za udzielone informacje
75 1010 1140 0143 6822 3100 0000

Rachunek organu egzekucyjnego:
64 1010 1140 0143 6813 9120 0000