Polski dowód rejestracyjny - wzórPolski dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego czy też innego pojazdu np wolnobieżnego jest projektowany i produkowany przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych W Polsce wydawany jest właścicielowi tego pojazdu a w innych krajach bywa różnie. Bardzo często jest zapis iż wpisana osoba jest użytkownikiem pojazdu bądź zarejestrowanie pojazdu nie świadczy o prawie własności do niego. Aktualny wzór dowodu rejestracyjnego obowiązuje nieprzerwanie od 1 października 2004r. Od 1 października 2018 roku nie trzeba wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC o czym pisaliśmy tutaj.

Kody i oznaczenia pól w dowodzie rejestracyjnym

 • A numer rejestracyjny pojazdu
 • B data pierwszej rejestracji pojazdu
 • C dane właściciela pojazdu
 • C 1.1. nazwisko i imię właściciela pojazdu
 • C 1.2. numer PESEL bądź REGON właściciela pojazdu
 • C 1.3. adres zamieszkania / siedziby właściciela pojazdu
 • C 2.1. nazwisko i imię właściciela pojazdu
 • C 2.2. numer PESEL bądź REGON właściciela pojazdu
 • C 2.3. adres zamieszkania / siedziby właściciela
 • D 1. marka pojazdu
 • D 2 typ pojazdu (wersja i wariant jeśli występuje)
 • D 3. model pojazdu
 • E numer VIN bądź podwozia, nadwozia czy też ramy
 • F 1. maksymalna masa całkowita pojazdu
 • F 2. dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg
 • F 3. dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w kg
 • G masa własna pojazdu
 • H data ważności dowodu rejestracyjnego
 • I data wydania dowodu rejestracyjnego
 • J kategoria pojazdu
 • K numer homologacji pojazdu
 • L liczba osi
 • Q 1. maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem w kg
 • Q 2. maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca
 • P 1. pojemność silnika w cm3
 • P 2. maksymalna moc  silnika w KW
 • P 3. rodzaj paliwa
  • P benzyna
  • D olej napędowy
  • EE energia elektryczna
  • M mieszanka (paliwo – olej)
  • LPG gaz płynny propan butan
  • CNG gaz ziemny  sprężony (metan)
  • H wodór
  • LNG gaz ziemny skroplony (metan)
  • BD biodiesel
  • E85 etanol
  • 999 inne
 • Q stosunek mocy do masy własnej w kW/kg (dotyczy to motorowerów i motocykli)
 • S 1. liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą pojazdu
 • S 2. liczba miejsc stojących (np autobusy)

Dopuszczalna ładowność

Nie jednokrotnie pada pytanie gdzie w dowodzie rejestracyjnym jest ładowność ? Otóż nie ma takiej pozycji w  krótkoterminowym dowodzie rejestracyjnym więc aby dowiedzieć się jaka jest maksymalna dopuszczalna ładowność należy od dopuszczalnej masy całkowitej (DMC – pozycja F.2. w dowodzie) odjąć masę własną (pozycja G. w dowodzie). Dla przykładu F.1. 1970 kg – G. 1548 kg = maksymalna ładowność pojazdu to 422 kg.