Niestety jak co roku wzrasta wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. Rok 2023 będzie szczególny ponieważ wysokość kary uzależniona jest od minimalnej krajowej a w 2023 roku będą aż dwie podwyżki. Od 01 stycznia 2023r minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3490 zł brutto a od 1 lipca 2023r będzie to już 3600 zł. W związku z tym również wysokość kary za brak OC w 2023r będzie różna – w zależności w jakim okresie wystąpił brak polisy.

Bez zmian pozostają zasady nakładania kar i na największe z nich muszą przygotować się właściciele samochodów ciężarowych. Brak ubezpieczenia na taki samochód skutkować będzie karą od 2090zł do aż 10800zł jeżeli przerwa w ubezpieczeniu będzie dłuższa niż 14 dni. Niewiele niższą karę zapłacą kierowcy najpopularniejszych pojazdów czyli osobowych. W 2022 roku maksymalny wymiar kary wynosił 6030zł a w tym roku już będzie to 7 200zł.

Szczegóły wysokości kar znajdują się w tabeli poniżej. Należy pamiętać również że od wysokości kary nie ma odwołania i pisanie pism nic nie daje. Jedynie na co można liczyć to rozłożenie płatności na raty.

Brak OC do 3 dni Brak OC od 4 do 14 dni Brak OC powyżej 14 dni
od 1 stycznia 2023r od 1 lipca 2023 od 1 stycznia 2023r od 1 lipca 2023 od 1 stycznia 2023r od 1 lipca 2023
samochód osobowy 1 400 zł 1 440 zł 3 490 zł 3 600 zł 6 980 zł 7 200 zł
samochód ciężarowy 2 090zł 2 160 zł 5 240 zł 5 400 zł 10 470 zł 10 800 zł
inne pojazdy 230 zł 240 zł 580 zł 600 zł 1 160 zł 1 200 zł