Ubezpieczenia OC AC NWUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( www.UFG.pl ) zaktualizował informację o karach za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ( OC ) na rok 2015. Otóż w bieżącym roku kary kształtują się następująco:

OPŁATA SAMOCHÓD OSOBOWY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY, AUTOBUS INNE POJAZDY OC ROLNIKÓW
100 % 3 500 zł 5 250 zł 580 zł 180 zł
50 % 1 750 zł 2 630 zł 290 zł
20 % 700 zł 1 050 zł 120 zł

Kara za brak OC w 2015 roku uzależniona jest od:

1. Rodzaju pojazdu który nie posiada ubezpieczenia OC

  • samochód osobowy
  • samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus
  • inne pojazdy takie jak skutery, motorowery, quady itp

2. Jak długo pojazd nie posiada ubezpieczenia OC

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3. Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli

Wysokość kar za brak OC jest określona przez ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach i nie podlegają negocjacjom z UFG.

Kary za brak oc należy wpłacać na konto

  1. w przypadku otrzymania wezwania na konto które zostało w nim podane
  2. w innym przypadku na rachunek bankowy:

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057

W tytule płatności należy podać numer sprawy UFG lub markę i model pojazdu, nr rejestracyjny i informację za jaki rok jest kara.

Przypominamy iż wg ustawy o ubezpieczeniach właściciel pojazdu musi wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w Polsce.