Każdy kierowca wie że poruszanie się pojazdem bez ważnego OC jest zabronione ale mimo wszystko niektórzy bagatelizują to. Na pewno nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego co może grozić za brak OC. Otóż najłagodniejszą karą jaka może nas spotkać w przypadku kontroli policji bądź innych służb jest kara pieniężna z tytułu braku OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jak co roku znowelizował wysokość kar i tak dla pojazdu osobowego jest to równowartość 2 krotności minimalnego wynagrodzenia, dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów jest to równowartość 3 krotności minimalnego wynagrodzenia a za pozostałe pojazdy trzeba zapłacić 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Nie obojętny jest również okres jaki nasz pojazd pozostawała bez ubezpieczenia OC. Zapominalscy którzy spóźnili się z wykupieniem OC do 3 dni płacą 20% kary, od 4 do 14 dni jest to 50% kary. Nie posiadanie polisy OC w 2019 roku powyżej 14 dni skutkuje karą w wysokości 100%. W poniższej tabeli w sposób czytelniejszy można zobaczyć na jaką karę narażamy się jeżdżąc bez OC.

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

4 500 zł

6 750 zł

750 zł

230 zł

50%

2 250 zł

3 380 zł

380 zł

20%

900 zł

1 350 zł

150 zł

Warto zaznaczyć iż kara z UFG jest stosunkowo niska zważywszy iż w razie wystąpienia kolizji drogowej a nie daj boże wypadku to z własnej kieszeni będziemy musieli pokryć wszelkie koszty usunięcia szkód i ewentualnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych. Dlatego też bardzo ważne jest posiadanie ważnej polisy OC. Przypominamy również iż w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce polisę trzeba wykupić w dniu jego rejestracji !