Obniżenie podatku akcyzowego na auto o pojemności powyżej 2000 cm3 1 kwietnia 2016r do Ministerstwa Finansów wpłynęło pismo w sprawie przedstawienia opinii odnośnie senackiego projektu zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakładał zmianę stawki procentowej na samochody powyżej 2.000 cm3 ze stawki 18,6% na 4,6%. Głównym uzasadnieniem projektu był argument iż:”aktualnie obowiązująca stawka akcyzy na samochody osobowe o dużej pojemności silnika była adekwatna we wcześniejszych latach, gdyż wspierała krajową produkcję lub montaż samochodów małolitrażowych wysokością stawki, zniechęcając do sprowadzania samochodów o pojemności silnika powyżej 2.000cm3. Wobec zmienionej sytuacji na polskim rynku motoryzacji, powyższy argument stracił na znaczeniu i obniżenie stawki akcyzy na wybrany segment samochodów osobowych pozwoli spełnić oczekiwania obywateli na swobodniejszy dostęp do pojazdów oferowanych na rynkach europejskich. Ponadto zdaniem projektodawców wprowadzenie zmian spowoduje ograniczenie dotychczasowych nieuczciwych praktyk związanych z celowym zaniżeniem wartości sprowadzonych z zagranicy samochodów o większej pojemności silnika.”
W odpowiedzi Ministerstwo finansów informuje, iż od roku 2012 zaobserwowano sukcesywny wzrost sprowadzanych pojazdów powyżej 2.000cm3. Głównie taki wzrost widoczny jest w dużej mierze dzięki nabywcą instytucjonalnym  i wzrostowi dynamiki sprzedaży samochodów klasy „premium”. Szacuje się, że pobrany podatek od samochodów powyżej 2.000cm stanowi 40% uzyskanych dochodów. Warto też zaznaczyć, że dochody z tytułu podatku akcyzowego cały czas rosną. W 2012 roku wyniosły 1301 mld zł, w 2015roku dochody wzrosły o ok 45% porównując do roku 2012.
Głównym uzasadnieniem niechęci obniżenie stawki podatku akcyzowego jest argument mówiący, iż dochody Państwa uszczupliłyby  się o około 600mln zł rocznie.
Ponadto obniżenie stawki mogłoby spotkać się z negatywnym odbiorem ze strony branży motoryzacyjnej, gdyż spowodowałoby to wzrost sprowadzanych pojazdów o często wątpliwym stanie technicznym co w konsekwencji prowadzi do obniżenia poziomu sprzedaży.
Podsumowując przytoczmy słowa Ministra „wobec powyższego, negatywnie oceniam propozycję regulacji zawartą w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym”.