Dowód osobisty - nowy wzór obowiązujący od 1 marca 2015 roku.Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego który jest pozbawiony między innymi koloru oczu, wzrostu oraz zeskanowanego podpisu. Jednak to nie wszystko ponieważ w nowym dowodzie osobistym zabraknie również adresu zameldowania. Spowodowane jest to planem zniesienia obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 roku. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych brak informacji o miejscu zameldowania w nowym dowodzie nie będzie powodował problemów przy rejestracji pojazdów ponieważ we wniosku o rejestrację pojazdu wpisuje się adres zamieszkania a nie zameldowania co też oświadcza się własnoręcznym podpisem.

Kształt i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie jak dotychczas, zmieni się natomiast format zdjęcia ponieważ będzie obowiązywała fotografia jak w przypadku paszportu. Nowy dowód osobisty będzie ważny 10 lat od dnia wydania za wyjątkiem dowodu wydanego dziecku poniżej 5 roku życia którego ważność będzie miała 5 lat od momentu wydania. Za wyrobienie nowego dowodu osobistego nie trzeba będzie płacić.

Posiadacze dotychczasowych dowodów osobistych mogą z nich korzystać do momentu utraty ich ważności.