Opłata recyklingowa zostanie wycofana z dniem 1 stycznia 2016 roku.Na wczorajszym posiedzeniu Senatu została przyjęta uchwała w sprawie opłaty recyklingowej. Najważniejszą z poprawek było bez wątpienia wycofanie opłaty recyklingowej. Od dłuższego czasu docierały do nas różne terminy wycofania 500 zł opłaty jednak żaden z nich nie okazał się prawidłowym. Dziś jest to już pewne że opłata recyklingowa zniknie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przypominamy iż opłata recyklingowa została wprowadzona 1 stycznia 2006 roku na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Popularny recykling musi opłacić każdy kto wprowadza na terytorium Polski pojazd o masie do 3.5 tony. Kupując samochód z salonu opłata recyklingowa jest już wliczona w cenę nowego pojazdu i bardzo często nawet nie zdajemy sobie z niej sprawy. Najczęściej mówi się o niej przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy kiedy to importer pojazdu musi taką opłatę uiścić. Opłatę recyklingową wpłaca się na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr konta: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 podając swoje dane osobowe oraz numer VIN pojazdu.