Już w maju została uchwalona ustawa o zmianie wzoru dokumentu potwierdzenia zapłacenia podatku akcyzowego oraz deklaracji zgłoszenia podatku akcyzy. Początkowo rząd informował że nowe wzory dokumentów akcyzowych będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku lecz data została przesunięta na 1 marca 2020 roku. Jak uzasadniono przesunięcie wprowadzenia nowych dokumentów akcyzowych zostało spowodowane koniecznością dostosowania systemów informatycznych do nowych wytycznych.

Przypomnijmy że zmiany w dokumencie ” Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju ” który otrzymujemy po opłaceniu akcyzy i musimy dostarczyć do rejestracji pojazdu są bardzo istotne. Do tej pory na potwierdzeniu zapłaty akcyzy była tylko informacja kiedy akcyza została opłacona, jaki jest model , marka i pojemność silnika oraz oczywiście numer VIN. Nowy wzór będzie posiadał również  informację o roku produkcji pojazdu oraz czy został on zgłoszony jako nieuszkodzony czy uszkodzony. Istotną zmianą jest również informacja o kwocie akcyzy jaka została opłacona za dany pojazd z tym że ta informacja nie ma być widoczna jeżeli importerem jest firma zajmująca się hurtową sprzedażą pojazdów.

Poniżej nowy wzór:

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

Dane identyfikujące samochód
L.p. * Data zapłaty akcyzy Wysokość zapłaconej akcyzy ** Numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy Marka, model Rok produkcji Pojemność silnika (cm3) Stan techniczny ***
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Numer systemowy dokumentu: …………………………………………..

 

_________________________

* Kolejne wiersze wypełnia się w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego więcej niż jednego samochodu przez jeden podmiot.

** Kolumna 3 nie jest wypełniana, w przypadku gdy podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego jest podmiot, o którym mowa w art. 109 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.).

***W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego uszkodzonego samochodu osobowego w kolumnie 8 podaje się informację „uszkodzony”, a w przypadku gdy nabyty wewnwtrzwspólnotowo samochód osobowy nie posiadał uszkodzeń, podaje się informację „nieuszkodzony”.

Wprowadzany nowy wzór dokumentu budzi wiele kontrowersji wśród właścicieli auto komisów czy też  auto handli. Właściciele firm zajmujących się sprzedażą hurtową samochodów czy też quadów jak i handlarze nie prowadzący działalności gospodarczej najbardziej narzekają na widoczną kwotę akcyzy jaka została opłacona argumentując to faktem iż klient będzie mógł na podstawie kwoty akcyzy wyliczyć za ile pojazd został kupiony a tym samym policzyć marżę. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?