tablice rejestracyjne Wejherowo GWOOd wielu lat tablice rejestracyjne samochodów i innych pojazdów zarejestrowanych w Wejherowie rozpoczynają się od GWE. Co prawda kombinacji dalszego ciągu znaków jest jeszcze całkiem dużo jednak Minister Infrastruktury i Rozwoju 30 kwietnia 2015 roku podpisał rozporządzenie które daje możliwość zmiany wyróżnia tablic rejestracyjnych w powiecie wejherowskim na GWO ( ostatnia literka to O a nie zero „0”). Poniżej cytujemy fragment rozporządzenia:

w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów”
w kolumnie 5:
a) w lp. 6:
– w rubryce dotyczącej miasta „Kraków” po literze „R” dodaje się przecinek i literę „K”,
– w rubryce dotyczącej powiatu bocheńskiego po literach „BC” dodaje się przecinek i litery „BA”,
b) w lp. 11 w rubryce dotyczącej powiatu wejherowskiego po literach „WE” dodaje się przecinek i litery „WO”,
c) w lp. 12 w rubryce dotyczącej powiatu wodzisławskiego po literach „WD” dodaje się przecinek i litery „WZ”,
d) w lp. 15 w rubryce dotyczącej miasta „Kalisz” po literze „K” dodaje się przecinek i literę „A”,
e) w lp. 16 w rubryce dotyczącej miasta „Szczecin” po literze „S” dodaje się przecinek i literę „Z”.

Zanim zobaczymy na ulicach pierwsze tablice rejestracyjne GWO przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać ponieważ obecnie samochody rejestrowane w Wejherowie mają numer do GWE 99999 a następne rozpoczynać się będą od GWE 0000C nie mniej Wydział Komunikacji w Wejherowie będzie gotowy.