ubezpieczenia oc Gdynia Wejherowo LuzinoWszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych czyli samochodów, motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów czterokołowych a nawet różnego rodzaju przyczep powinni mieć świadomość, że ich pojazdy nie powinny poruszać się bez ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej czyli tzw. OC komunikacyjnego. Obowiązkiem każdego z nich jest podpisanie umowy OC w dniu zarejestrowania pojazdu w kraju, umowa zazwyczaj zawierana jest na 12 miesięcy. Natomiast jeśli chcemy poruszać się pojazdem nie zarejestrowanym w kraju to mamy obowiązek wykupienia oc krótkoterminowego (30 dniowego). W OC nie możemy dopuścić do tzw. „przerwy” w ubezpieczeniu, musimy zachować ciągłość inaczej zostanie nałożona na nas kara finansowa.
Czym jest ubezpieczenie OC? Jest ubezpieczeniem o szczególnej wadze, chroni osoby, które mogą zostać poszkodowane w wypadku komunikacyjnym. Dzięki zawartej polisie możemy być spokojni, że zostanie wypłacona nam rekompensata za poniesione szkody. Zatem poszkodowany ma gwarancję że szkoda zostanie naprawiona. Jednak musimy pamiętać, że właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania z własnego oc kiedy sam sobie wyrządzi szkodę.
OC komunikacyjne nie odpowiada za szkody:

  1. polegające na uszkodzeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu,
  2. w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażach
  3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów.
  4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.