Karta parkingowa Puck rejestracja pojazdu samochoduStarostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Pucku informuje osoby ubiegające się o wydanie karty parkingowej

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą wydawane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku przy ul. Mestwina 32.

Dane kontaktowe Wydziału Komunikacji w Pucku.