Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Urzędu Celnego) informuje, iż od dnia 1 czerwca 2017 roku obsługa Podatnika związania z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych z terenu Unii Europejskiej odbywać się będzie w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni ul. Hutnicza 25 na sali obsługi klienta.

Z uwagi na to, iż Drugi Urząd Skarbowy nie posiada punktu kasowego, wpłat podatku akcyzowego będzie można nadal dokonywać w kasie Oddziału Celnego Basen IV w Gdyni oraz w placówkach pocztowych:

  • UP Gdynia 1 ul. 10 Lutego 10 81-301 Gdynia
  • UP Gdynia 4 ul. Chylońska 124 81-004 Gdynia
  • UP Gdynia 6 ul. Adm. J. Unruga 39 81-106 Gdynia
  • UP Gdynia 10 Al. Zwycięstwa 254 81-510 Gdynia
  • UP Gdynia 16 ul. Chwaszczyńska 22 81-516 Gdynia

bądź przlewem na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

W przypadku wpłat dedykowanych zobowiązaniom deklarowanym na deklaracji AKC-U, o ile podatnik nie dysponuje numerem urzędowym dokumentu, po symbolu deklaracji należy jeszcze dodać symbol rodzaju płatności tj: „E” – przy wpłatach dot. samochodów osobowych.