Z dniem 01.10.2015 r. zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną, tym samym Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców, podatników, agencje celne, osoby fizyczne.

Właściwymi do wpłat należności celnych i podatkowych rozliczanych centralnie będą rachunki bankowe:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 – wpłaty cła, podatku VAT od importu, kar pieniężnych, kar porządkowych, grzywien, mandatów, kosztów postępowania administracyjnego,

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 – wpłaty podatku akcyzowego krajowego, podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, podatku akcyzowego importowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, wartości podatkowych znaków akcyzy, legalizacyjnych znaków akcyzy,

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 – wpłaty opłaty paliwowej,

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 – wpłaty tytułem zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych, akcyzowych,  dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dopłaty do gier hazardowych.

Dotychczasowe rachunki bankowe w dalszym ciągu pozostają właściwe do dokonywania wpłat dotyczących należności cywilnoprawnych,  egzekucji prowadzonej przez Izbę Celną w Gdyni, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Komunikaty, informacje i regulacje związane z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń oraz obszarem rozliczeń dochodów, m.in. w zakresie formularzy wpłat czy kontaktów (telefon, adres emailowy) znajdziecie Państwo pod poniższymi adresami:

http://www.krakow.scelna.gov.pl/jak-zalatwic-sprawe/centrum-rozliczen
http://www.gdynia.scelna.gov.pl