rejestracja anglika w polsce możliwa od 15 sierpnia 2015 rokuTeoretycznie angliki można rejestrować w Polsce od 29 maja 2015 roku w praktyce jednak było to niemożliwe ponieważ aby to zrobić musimy wykonać badanie techniczne dopuszczające taki pojazd do ruchu na polskich drogach. Do tej pory wykonanie badania było niemożliwe ponieważ diagności nie otrzymali wytycznych jakie warunki musi spełnić pojazd z kierownicą po prawej stronie aby został dopuszczony do ruchu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 31 lipca 2015 które weszło w życie 15 sierpnia br. pozwala na rejestrację pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Dotyczy to jednak tylko pojazdów kategorii M1 czyli samochodów osobowych.
Cytat z rozporządzenia:

„2a Dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typ WE pojazdu, albo uprzednie zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w:
1) reflektory świateł mijania przeznaczone do ruchu prawostronnego, odpowiadające warunkom określonym w rozdziale 3 działu III oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) lusterka wsteczne, odpowiadające warunkom określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, z tym, że lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne) musi umożliwić obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) w sposób określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia; nie dotyczy pojazdów wyposażonych w lusterka oznakowane zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 46 seria poprawek 02 lub wyżej albo dyrektywą 2003/97/WE”;

„w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w drogomierz,”

Treść ustawy wraz z załącznikami dostępna jest pod tym adresem.

Równolegle ukazało się rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Opisano w nim szczegóły dotyczące m.in. wykonania badań technicznych anglika. Dla zainteresowanych bezpośredni odnośnik do rozporządzenia.

Zdjęcie: materiały prasowe Vauxhall