Kontynuujemy serie artykułów o tym jak zarejestrować samochód z zagranicy. Opisywaliśmy już procedurę rejestracji pojazdu zakupionego z Niemiec i Holandii teraz przyszedł czas na samochody sprowadzone z Francji.

Spis treści:
 1. Francuski dowód rejestracyjny
 2. Dowód zakupu pojazdu z Francji
 3. Potrzebne dokumenty – podsumowanie
 4. Dowód rejestracyjny francuski – tłumaczenie i opis rubryk
 5. Rejestracja samochodu z Francji bez problemu

1. Francuski dowód rejestracyjny

Otóż kupując pojazd z Francji otrzymamy francuski dowód rejestracyjny (fr. certificat d’immatriculation). Wydaje go Urząd Prefektury Policji Francuskiej czyli odpowiednik Polskiego Wydziału Komunikacji. Wzór obowiązujący nie przerwanie od 15 kwietnia 2009 roku można zobaczyć poniżej. Na dole dowodu rejestracyjnego jest perforacja i kupon oddzielany który umożliwia przerejestrowanie pojazdu za pośrednictwem poczty. Kierowca zatrzymuje dolną część a górę odsyła do tamtejszego Urzędu w celu np przerejestrowania bądź zmiany adresu. Niestety funkcjonuje to tylko na terenie Francji natomiast aby zarejestrować samochód w Polsce należy mieć dowód rejestracyjny w całości. Warto sprawdzić wszystkie dane czy się zgadzają z stanem faktycznym a szczególną uwagę zwrócić przede wszystkim na numer VIN. Jest to unikatowy numer identyfikacyjny pojazdu i bezwzględnie musi się on zgadzać z numerem nabitym w pojeździe oraz resztą dokumentów.

2. Dowód zakupu pojazdu z Francji

Aby zarejestrować samochód czy też inny pojazd sprowadzony z Francji oprócz dowodu rejestracyjnego potrzebujemy również fakturę zakupu, rachunek bądź umowę kupna sprzedaży (do pobrania na naszej stronie). Na dowodzie zakupu pozycjami obowiązkowymi jakie muszą się znaleźć to m.in marka i model pojazdu oraz prawidłowy numer VIN. Aby uniknąć problemów w Wydziale Komunikacji należy również zadbać o to aby dane kupującego bądź kupujących były prawidłowe i pełne tzn aby zawierały imię i nazwisko, nazwę ulicy wraz z numerem domu i mieszkania oraz kodem pocztowym i nazwą miejscowości. Mając te dwa dokumenty możemy przystąpić do procedury rejestracji pojazdu w Polsce.

W pierwszej kolejności należy udać się na stacje kontroli pojazdów aby wykonać badanie techniczne. Pozwoli to uniknąć niespodzianek związanych np z rokiem produkcji pojazdu. Będziemy potrzebowali również tłumaczeń przysięgłych dowodu rejestracyjnego i faktury rachunku bądź umowy jeżeli zostały sporządzone w języku francuskim. Sprowadzając samochód z Francji do Polski należy udać się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego i zapłacić podatek akcyzowy ( do 31 maja 2017 roku akcyzę opłacało się w Urzędzie Celnym ).

3. Potrzebne dokumenty – podsumowanie

Podsumujmy, aby zarejestrować samochód z Francji potrzebujemy następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny francuski
 • umowa kupna sprzedaży bądź faktura
 • badanie techniczne wykonane w Polsce
 • potwierdzenie zapłacenia podatku akcyzowego

4. Dowód rejestracyjny francuski tłumaczenie i opis rubryk

Europejskie dowody rejestracyjne pojazdów posiadają standardowe kody obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Dokładny opis rubryk zamieszczamy poniżej:

Francuski dowód rejestracyjny

Francuski dowód rejestracyjny

  • A. N Immatriculation – numer rejestracyjny pojazdu
  • B. Date de 1 – ere Immatriculation – data pierwszej rejestracji
  • C.1 Nazwisko, imię i adres w państwie członkowskim rejestracji właściciela dowodu rejestracyjnego w momencie wydania niniejszego dowodu rejestracyjnego
  • C.3 Nazwisko, imię i adres w państwie członkowskim rejestracji osoby fizycznej lub prawnej posiadającej prawo dysponowania pojazdem z tytułu prawnego
   innego niż tytuł własności, w momencie wydania niniejszego dowodu rejestracyjnego
  • C.4a Est Le Proprietaire Du Vehicule – Uściślenie, czy posiadacz dowodu rejestracyjnego jest właścicielem pojazdu
  • C.4. 1 Uściślenie liczby właścicieli dowodu rejestracyjnego w przypadku współwłasności
  • D.1 Marka
  • D.2 Rodzaj, wariant (jeśli istnieje), wersja (jeśli istnieje)
  • D.2.1 Krajowy kod identyfikacji rodzaju (w przypadku homologacji WE)
  • D.3 Nazwa handlowa
  • E. Numer identyfikacyjny pojazdu
  • F.1 Maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita z wyłączeniem motocykli (w kg)
  • F.2 Maksymalna dopuszczalna w państwie członkowskim rejestracji masa całkowita z załadunkiem (w kg)
  • F.3 Maksymalna dopuszczalna w państwie członkowskim rejestracji masa całkowita zestawu z załadunkiem (w kg)
  • G. Masa własna pojazdu z nadwoziem i urządzeniem trakcyjnym w przypadku ciągnika kategorii innej niż M1(w kg)
  • G.1 Krajowa masa własna
  • H. Okres ważności, jeśli nie jest nieograniczony
  • I Data rejestracji, do jakiej odnosi się niniejszy dowód rejestracyjny
  • J. Kategoria pojazdu (WE)
  • J.1 Rodzaj krajowy
  • J.2 Nadwozie (WE)
  • J.3 Nadwozie (oznaczenie krajowe)
  • K. Numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli istnieje)
  • P.1 Pojemność silnika (w cm3)
  • P.2 Maksymalna moc silnika netto (w kW) (jeśli istnieje)
  • P.3 Rodzaj paliwa lub źródło energii
  • P.6 Współczynnik obliczania podatku od emisji CO2
  • Q. Stosunek mocy do masy w kW/kg (dot. wyłącznie motocykli)
  • S.1 Liczba miejsc siedzących, w tym miejsce dla kierowcy
  • S.2 Liczba miejsc stojących (jeśli istnieją)
  • U.1 Poziom hałasu na postoju [w dB(A)]
  • U.2 Obroty silnika (w min-1)
  • V.7 CO2 (w g/km)
  • V.9 Klasa środowiskowa homologacji WE: wzmianka o wersji stosowanej zgodnie z dyrektywą 70/220/EWG lub dyrektywą 88/77/EWG
  • X.1 Daty przeglądu technicznego
  • Y.1 Wartość podatku lokalnego, w euro
  • Y.2 Kwota podatku na rozwój w zakresie szkoleń w branży transportowej, w euro
  • Y.3 Kwota dodatkowej opłaty za emisję CO2 lub podatku ekologicznego, w euro
  • Y.4 Opłata manipulacyjna za wystawienie dowodu rejestracyjnego, w euro
  • Y.5 Opłata za dostarczenie dowodu rejestracyjnego, w euro
  • Y.6 Podatki i opłaty, w euro
  • Z.1 do Z.4 Adnotacje urzędowe

5. Rejestracja samochodu z Francji bez problemów

Nasza firma zajmuje się kompleksową usługą rejestracji pojazdu sprowadzonego z Francji. Załatwimy za Państwa wszystkie potrzebne formalności łącznie z tłumaczeniem przysięgłym dokumentów a nawet ubezpieczeniem OC dzięki czemu nie będą musieli Państwo stać w kolejkach, wypisywać dokumentów, przeliczać stawek podatku akcyzowego. Koszt usługi jest niewielki a dzięki czemu zaoszczędzą Państwo sporo czasu i nerwów. Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą prosimy o kontakt pod numerem 503 901 001 bądź poprzez formularz na stronie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego, dowodu zakupu i badania technicznego a resztą zajmiemy się my.