Rejestracja samochodów i innych pojazdów jako zabytkowy

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy kiedy samochód lub inny pojazd staje się zabytkiem: po pierwsze musi mieć co najmniej 25 lat po drugie musi być nieprodukowany (w modelu) od 15 lat po trzecie musi posiadać minimum 75%  oryginalnych części (w tym główne podzespoły) Procedurę rejestracji pojazdu należy rozpocząć od wizyty u wojewódzkiego konserwatora zabytków, który dokona